Zittingen College van Burgemeester en Schepenen

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig - het belang bij inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

2021

Vanaf 6 april vind je alle besluitenlijsten terug op 'Digitale omgeving bekendmakingen' en klik verder op kalender

30 maart 2021

23 maart 2021

16 maart 2021

9 maart 2021

2 maart 2021

23 februari 2021

16 februari 2021

9 februari 2021

2 februari 2021

26 januari 2021

19 januari 2021

12 januari 2021

05 januari 2021