Blijf uit de rook!

Waar rook is, is vuur. Dat wist u al langer. Maar wist u ook dat rook schadelijk kan zijn voor uw gezondheid? Als het brandt bij u in de buurt, sluit dan uw ramen en deuren. Help anderen uit uw omgeving om uit de rook te blijven.

Alle rook is schadelijk

Rook van een huisbrand kan even gevaarlijk zijn als rook van een chemische brand. Alle rook kan schadelijk zijn. Propere rook bestaat immers niet! Zelfs bij het verbranden van kaarsen, tabak, schoon hout, papier of tuinafval komen er giftige stoffen vrij. Maak daarom zo weinig mogelijk rook. Ook niet in een vuurkorf, barbecue of houtkachel.

Er is brand in de buurt. Wat moet ik doen?

De wind kan de rookpluim ver verspreiden. Blijf uit de rook en zorg dat u geen rook inademt. Ga naar binnen, sluit uit voorzorg ramen en deuren en schakel indien mogelijk uw ventilatiesysteem uit, ook in uw wagen. Help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven. Volg de media en eventueel de sociale media van de gemeente en de hulpdiensten voor meer informatie. Evacueer nooit op eigen initiatief, maar wacht altijd op het bevel van de hulpdiensten.

Ik ben niet thuis en mijn ramen staan open. Hoe erg is dat?

Er is brand uitgebroken in de buurt van uw woning, uw ramen staan nog open en u bent zelf niet thuis. Keer dan pas terug naar uw woning van zodra de hulpdiensten hiervoor toestemming geven, ook al staan er ramen open. U hoeft zich niet door de rook te verplaatsen om ramen te gaan sluiten. Blijf zo veel mogelijk uit de rook, gezonde rook bestaat immers niet.

Als u terug bent gekeerd naar uw woning en de rookpluim is weggetrokken, is het van groot belang om de woning goed te verluchten. U kunt dit doen door ramen en deuren helemaal open te zetten. Indien u toch nog een verdachte geur zou opmerken, moeten ramen en deuren weer gesloten worden en vragen wij u om contact op te nemen met de hulpdiensten.

Welke effecten mag ik verwachten bij een eenmalige blootstelling aan rook?

Als u rook inademt, kan u last krijgen van prikkende ogen, neus en luchtwegen. U kan tranende ogen krijgen en beginnen hoesten. Bij gevoelige luchtwegen kan u zelfs last krijgen van benauwdheid of piepende ademhaling. De effecten hangen af van de hoeveelheid rook en de duur van de blootstelling. Hoe meer en hoe langer u rook inademt, hoe sterker de klachten kunnen worden. In het ergste geval kan een rookvergiftiging optreden door koolmonoxide (CO) of waterstofcyanide (HCN). Lukt het u niet direct om uit de rook te gaan? Lever dan zo min mogelijk lichamelijke inspanningen. U ademt dan meer lucht in en dus ook meer rook. Heeft u na het inademen van rook gezondheidsklachten, contacteer dan uw huisarts.

Door de brand is asbest vrijgekomen. Wat betekent dat voor mij?

Wanneer de rook afkomstig is van een brand waarbij asbestcement aanwezig is, kan dit in de rook terecht komen. Deze cementbrokjes vallen dicht bij de brand terug neer, maar soms worden ze wel 100 meter meegevoerd. De asbestvezels zweven met de rook mee weg. Vaak zijn dit heel kleine vezels. Het risico is dan ook vrijwel nihil. Het inademen van losse asbestvezeltjes in grote hoeveelheden gedurende langere tijd kan echter gevaarlijk zijn. U blijft dus best binnenshuis. Sluit uw ramen en deuren en schakel de ventilatie uit indien nodig.

Hoe zit het met roet?

Een deel van de rook kan achterblijven in de vorm van roet. Roet is schadelijk voor uw gezondheid als u het inslikt. Dit kan gebeuren via vuile handen of doordat roet in de voedselketen terecht komt. Zo kunnen groenten besmet zijn of zelfs melk (via vee dat besmet gras eet). De kans op schade ligt hoger naarmate de hoeveelheid roet stijgt. Groenten en fruit uit eigen moestuin, kan u vaak nog gebruiken door ze eerst goed met water af te spoelen. Vraag advies omtrent het al dan niet veilig consumeren van gewassen die in de rook hebben gestaan. Wil u roet verwijderen van muren, meubels, enzovoort? Dit kan u makkelijk doen met water en zeep. Draag bij voorkeur handschoenen. Zo niet, moet u uw handen heel goed wassen nadien!

Ik vind roetdeeltjes in de tuin, wat nu?

De kans bestaat dat je stukjes verkoold materiaal in je omgeving terugvindt. Die zijn met de thermiek mee de hoogte ingegaan en kilometers ver terug naar beneden gevallen, die niet oplosbaar zijn in water en kunnen wel eens scherp zijn.

 • Kinderen en dieren

  We adviseren om de roet- en asdeeltjes uit je buitenspeelzone te verwijderen. Spoel zeker ook de speeltuigen af. Vergeet zeker ook niet om het kippenhok te controleren en desgewenst te reinigen. Idem met je vijver. Zolang kinderen en dieren tijdens het spelen niets in hun mond stoppen, kunnen ze veilig buiten spelen. Neem dus de normale voorzichtigheid in acht.

Zorg ervoor dat kinderen of dieren geen roet- of asdeeltjes van buiten naar binnen meebrengen: voorzie een natte dweil waarop je je schoenen kan uitdoen.

 • Kruiden- en moestuin

  Roetneerslag wordt niet opgenomen door planten, maar blijven aan de buitenkant zitten. Groenten en fruit in je tuin kan je dus nog veilig consumeren. Je moet je oogst voor gebruik wel extra goed schoonmaken met water. Zichtbaar vervuilde groenten eet je beter niet op.

   
 • Dakgoot

  Kijk zeker ook eens je dakgoot na of er daar geen grote roetresten zijn achtergebleven.

Hoe verwijder ik die roetdeeltjes? 

Roetdeeltjes op privédomein worden niet verwijderd door de gemeentediensten. Grote stukken mag je zelf met de nodige voorzichtigheid oprapen/verzamelen. Draag hierbij werkhandschoenen uit voorzorg. Het afval mag in de restafvalzak.

Beperkte roetneerslag (vb. op tuinmeubelen), mag je afspoelen met overvloedig veel water. Indien gewenst kan je hierbij zeep gebruiken.

Roetdeeltjes op de openbare weg? Neem dan contact op met de gemeentelijke diensten via het telefoonnummer 056 737 111 of via mail naar info@kuurne.be.

Ik heb schade van de roetresten, wat nu? 

Mensen die schade ondervonden van het neerkomen van de roetresten nemen best onmiddellijk contact op met hun eigen verzekeraar die zich zal wenden tot de aansprakelijke partij.

Wie een melding wil maken van roetresten op de openbare weg, kan contact opnemen met het onthaal van de gemeente Kuurne op het nummer 056 737 111 of via info@kuurne.be.

Ik woon in een getroffen gebied en moet evacueren. Wat neem ik best mee?

 • Uw identiteitskaart en die van uw kinderen;
 • Persoonlijke bezittingen, voor u en al uw familieleden, om minstens één nacht bij uw vrienden of in een opvangcentrum door te brengen;
 • Uw geneesmiddelen;
 • Uw gsm, een oplader en eventueel uw laptop;
 • Indien u jonge kinderen hebt, vergeet dan geen zuigflessen, melk, luiers,… maar ook speelgoed, zodat zij zich zouden kunnen bezighouden.

Het is moeilijk op voorhand te voorzien hoe lang u uit uw woning zal moeten blijven. Zodra de situatie opnieuw veilig is, wordt de terugkeer georganiseerd. Dit kan reeds na enkele uren zijn, maar kan ook meerdere dagen duren.

Laat geen elektrische toestellen ingeschakeld achter: koffiezetmachine, strijkijzer,… Uw koelkast en diepvriezer mogen blijven werken. Vergeet niet om de ramen en de deuren op slot te doen. Indien u over een alarm beschikt, schakel dit dan in. Wees gerust: gedurende de evacuatie zullen de lokale politiediensten in de geëvacueerde wijken gepaste veiligheidsmaatregelen nemen.

 

De vuistregels bij brand in je buurt

 • Blijf op afstand en wees geen ramptoerist.
 • Sta zo kort mogelijk in de rook.
 • Ga niet in de windrichting staan.
 • Adem rook niet in.
 • Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit.

  Verlucht nadien de ruimtes goed.