Informatie over de predistributie van jodiumtabletten - voor gemeenten

Waar beschikbaar?

Vanaf 6 maart worden er doosjes met stabiel jodium ter beschikking gesteld van de bevolking via alle apothekers in heel België.

Voor wie?

We raden actief aan om jodiumtabletten in huis te halen aan:

  • Al wie dichtbij een nucleaire installatie woont.  Inwoners van gemeenten in een zone van 20 kilometer rondom een nucleaire installatie (10 kilometer voor IRE Fleurus) halen best jodiumtabletten in huis. Deze aanbeveling geldt ook voor alle collectiviteiten binnen de nucleaire zones.  
  • Al wie jonger dan 18 jaar is.  Hoe jonger je bent, hoe kwetsbaarder je bent voor de gevolgen van radioactief jodium. In heel België krijgen families met kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven het advies om een doosje jodiumtabletten bij hun apotheker af te halen. Deze aanbeveling geldt ook voor alle collectiviteiten waar kinderen tot 18 jaar aanwezig zijn in heel België (i.e. crèches, kleuter-, lagere en middelbare scholen).

Niemand kan echter worden uitgesloten om ook deze preventieve maatregel te nemen en een doosje jodiumtabletten af te halen.
! Opgelet: voor personen ouder dan 40 is het innemen van jodiumtabletten vaak minder aangewezen. Jodiumtabletten verzadigen de schildklier, zodat deze geen radioactief jodium kan opnemen. Bij personen ouder dan 40 is de werking van de schildklier vaak ontregeld, waardoor de nadelen van het nemen van jodiumtabletten (ongewenste bijwerkingen) groter kunnen zijn dan de voordelen. Personen ouder dan 40 kunnen dus best raad vragen aan hun arts.

Hoe verkrijgen als individu / familie?  

Individuen / gezinnen vragen we:

  • Voor zij die in een nucleaire noodplanningszone wonen, na te gaan of ze nog jodiumtabletten in huis hebben (fabricatiedatum 2010). Deze zijn nog houdbaar. Wie er nog heeft, moet dus geen nieuwe gaan halen.
  • Voor zij die nog geen jodiumtabletten in huis hebben, naar de apotheker te gaan met de identiteitskaarten van alle gezinsleden. De apotheker zal één doosje tabletten per vier personen meegeven.

Jodiumtabletten zijn gratis.


Hoe verkrijgen als collectiviteit?

Alle collectiviteiten binnen de noodplanningszones én alle collectiviteiten in heel België waar kinderen tot 18 jaar aanwezig zijn krijgen de oproep om jodiumtabletten te voorzien voor personeel en klanten/bezoekers/aanwezigen.  
Om te bepalen hoeveel jodiumtabletten juist nodig zijn, kunnen collectiviteiten een rekenmachine op de site www.nucleairrisico.be gebruiken om op basis van het aantal aanwezigen per leeftijdscategorie het juiste aantal doosjes te verkrijgen.  
De validatie van deze ‘aanvragen’ – zoals voorheen gebeurde door de gemeenten binnen een noodplanningszones – valt weg. Wij bekijken momenteel hoe we, binnen de nieuwe GDPR- wetgeving, een databank kunnen opbouwen van het aantal collectiviteiten die deze rekenmachine gebruikt.   

Vragen?

Alle algemene informatie over jodiumtabletten vind je op www.nucleairrisico.be  
Burgers met specifieke vragen over jodiumtabletten kunnen hiervoor terecht bij hun behandelende arts of apotheker. Zij zijn het beste geplaatst om op dit vragen te beantwoorden en kregen reeds de informatie via interne kanalen (bv. omzendbrieven, e-learningplatformen, ea.)