Wateroverlast

Wat te doen bij dreiging van een overstroming?

 • Luister naar instructies van de overheid via radio en TV.
 • Regel een veilige plek voor uw (huis)dieren.
 • Breng waardevolle spullen en apparatuur in veiligheid. Plaats ze waar mogelijk op een hogere verdieping.
 • Haal indien mogelijk jouw gordijnen en tapijt weg en breng zoveel mogelijk meubels naar boven. Als dat niet kan, zorg dan dat ze niet tegen de muur staan om de droogtijd te versnellen.
 • Zet binnendeuren open of haal ze weg.
 • Schakel gas, water en elektriciteit uit. Haal alle stekkers uit elektrische apparaten.
 • Zorg dat chemicaliën veilig weggeborgen zijn.
 • Bescherm waar mogelijk jouw huis tegen water met zandzakken.
 • Zet een afdichtingsplank in de deuraanslag en dicht af met silicone.
 • Parkeer jouw auto op een veilige plaats.
 • Zorg dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen wegdrijven.
 • Zwembaden en vijvers zijn niet zichtbaar meer bij een overstroming. Markeer ze daarom goed.
 • Bekijk of mensen in jouw omgeving extra hulp nodig hebben, denk ook aan mensen met een handicap, ouderen en mensen zonder bovenverdieping of zonder vervoer.

Wat te doen bij evacuatie?

 • Volg de instructies van de overheid.
 • Neem alleen mee wat u écht nodig hebt. Reservekleding, laarzen, medicijnen, ... .
 • Sluit de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af.
 • Sluit buitendeuren en ramen.
 • Volg de aangegeven routes.
 • De hulpdiensten en gemeentediensten zorgen voor opvang, je kan ook naar familie of vrienden uitwijken.
 • Als je (om medische redenen) niet kan evacueren, neem dan contact op met de hulpdiensten en volg onderstaande richtlijnen:
  • Volg de berichten via radio, TV, sociale media en luister naar de instructies van de overheid.
  • Zoek een hoger gelegen plaats op. Afhankelijk van de situatie kan dit een bovenverdieping in jouw huis zijn of een andere uitwijklocatie.
  • Zorg dat je niet opgesloten raakt op zolder. Zorg desnoods voor gereedschap om het dak te openen.
  • Sluit buitendeuren en ramen.
  • Als je bijzondere hulp nodig hebt, neem dan contact op met de hulpverleningsdiensten. Volg hiertoe de instructies via radio, TV en sociale media.

Wat te doen na een overstroming?

 • Probeer niet door water te lopen of te rijden, 15 cm snelstromend water kan iemand al uit balans brengen.
 • Pas op voor onzichtbare objecten en gaten onder water.
 • Pas op voor verontreinigd water. Was jouw handen met desinfecterende zeep als je in contact komt met water of afval.
 • Zorg dat jouw huis schoon en droog is voordat je er in trekt zodat er geen gevaar is voor besmetting.
 • Verlucht en verwarm jouw woning. Doe dit tegelijkertijd.
 • Zorg dat gas, water en elektriciteit onder professionele begeleiding worden aangesloten.
 • Leg schade vast op foto of film. Markeer het waterniveau op je muren en controleer muren en plafonds op scheuren. Neem contact op met jouw verzekeraar voordat je kosten maakt.
 • Pas jouw woning aan en beperk zo de schade bij een eventuele volgende overstroming.